شماره تماس (ضروری)
کد ملی (ضروری)
شماره سری کارت ملی(ضروری)
شماره سری 9 رقمی پشت کارت ملی درج شده است. به حروف انگلیسی بزرگ و کوچک دقت فرمایید.
در صورت نداشتن کارت ملی جدید، کد رهگیری درج شده در رسید کارت ملی را وارد کنید.
تاریخ تولد (ضروری)
تاریخ تولد به میلادی
تالی چیست؟
شرکت آسان پرداز توسن (آپسان) در مهرماه 98 با همکاری دو شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین (توسن) و شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ) تاسیس گردید.
تالی محصولی از شرکت آپسان است که در نظر دارد با اعطای اعتبار بدون نیاز به ضامن، چک و سفته، نقش موثری در افزایش توان خرید ایفا کند.
.
شماره تماس (ضروری)
کد ملی (ضروری)
شماره سری کارت ملی(ضروری)
شماره سری 9 رقمی پشت کارت ملی درج شده است. به حروف انگلیسی بزرگ و کوچک دقت فرمایید.
در صورت نداشتن کارت ملی جدید، کد رهگیری درج شده در رسید کارت ملی را وارد کنید.
تاریخ تولد (ضروری)
تاریخ تولد به میلادی

تالی چیست؟

شرکت آسان پرداز توسن (آپسان) در مهرماه 98 با همکاری دو شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین (توسن) و شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ) تاسیس گردید.

تالی محصولی از شرکت آپسان است که در نظر دارد، با اعطای اعتبار بدون نیاز به ضامن، چک و سفته، نقش موثری در افزایش توان خرید ایفا کند.

تلفن تماس: 91081608-021