1. شعبه 1: تهران، میدان ابن سینا، خیابان روشندلان، پلاک 28
  2. شعبه 2: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از پمپ بنزین، پلاک 1721