پرداخت قبوض با اعتبار تالی

از امروز به آسانی می توانید همه قبوض خود را با اعتبار کیف تالی پرداخت نمایید. کافیست برای این کار مراحل زیر را دنبال نمایید.